Constat - Marketing and Social research

Průběh testování mobilní kamerou

Mobilní oční kamera umožňuje testovat chování respondenta v reálném prostředí (při výběru produktů, realizaci nákupu, orientaci na nádraží, atd.)

mobiln_on_kamera2Velikost cílové skupiny záleží na samotných parametrech testování a počtu sledovaných prvků. Obecně lze říci, že nejmenší vypovídací vzorek je 10 respondentů. Optimální počet je doporučováno 15 respondentů.  Jedná se o kvalitativní výstupy z testování, ale lze testovat i semikvantitivní vzorky v řádech několika desítek respondentů.

Cílová skupina je ovlivněna:

 • Buyers/No buyers testovaného produktu 
 • Šíří cílových skupin / počtem variant testování/
 • Časovou náročností testovaného materiálu
 • Množství parametrů, které se budou vyhodnocovat

Testování probíhá v reálném prostředí za pomoci mobilní oční kamery a nahrávacího zařízení, které má respondent umístěné za pasem.

Po krátké kalibraci je respondentovi zadán úkol, který simuluje běžné chování respondenta (Kupte si nealkoholický nápoj, atd.) v reálném prostředí. Díky mobilní oční kameře nejsou respondneti při plnění úkolu nuceni provádět nepřirozené postupy. Po skončení testování je oční chování respondenta doplněno o subjektivní pocity, názory a postřehy testované osoby pomocí dotazníku nebo hloubkového rozhovoru.

Základní parametry, které se vyhodnocují:

 • Registrování/neregistrování testovaného prvku.
 • Rychlost realizace zadaného úkolu.
 • Množství podmětů, které uživatelé zaregistrovali (POS/POP materiály, konkurence, atd.).
 • Distribuce času na klíčové oblasti (popisky, cenovky, navigační prvky, POS/POP materiály).
 • Zapamatovatelnost vybraných oblastí / množství produktů, na které se respondent zaměřil.
 • Výpis oblastí, které respondenti nezaznamenali/ ignorovali.
 • Reakce uživatele na tzv. magnety (tj. místa, která strhávají pozornost uživatelů).
 • Subjektivní hodnocení testovaého materiálu (dotazník, hloubkový rozhovor).
 • Detailní rozbor nesplněných úkolů (rozbor příčin).

Dílčí výstupy z testování oční kamerou:

 • Grafické výstupy z oční kamery zaznamenávající pohyb očí.
 • Analýza doby trvání a rozbor chování uživatelů při plnění úkolu.
 • Hloubkové rozhovory, které jsou zaměřeny kromě věcné části testvání i na obecné zvyklosti respondentů: odhalí, jaké jsou příčiny a postoje a chování respondentů ve vztahu k testovaným materiálům.

Získané informace slouží k identifikaci slabých míst na testovaném materiálu (variantě vystavení vzhledek ke konkurenci, účinnosti POS materiálu, atd.). Všechny získané informace a výstupy jsou podrobně popsány a vyhodnoceny v detailní závěrečné zprávě včetně konkrétních doporučení.

Spojte se s námi

Design by LEONTYN | Code by NEUTRAL