Constat - Marketing and Social research

Průběh uživatelskéhowebu

Uživatelské testování statickou oční kamerou je jedním z nejefektivnějších  způsobů, jak otestovat funkčnost a účinnost internetových stránek. Provádíme testy v rozsahu obvykle 15 - 40 respondentů. Velikost vzorku je ovlivněna:

 • Různou uživatelskou znalostí stránek (testujeme od pravidelných uživatelů až po nováčky)
 • Obsahem tj. množství různých funkcionalit / katalogy, formuláře, objednávkové listy/
 • Šíří cílových skupin / např. komplexní otestování bankovního serveru vyžaduje sestavení 4 - 8 různých testovacích skupin o 8 – 12 respondentech/
 • Časovou náročností splnění úkolu
 • Množství parametrů, které se budou vyhodnocovat

Simulace probíhá v reálném funkčním internetovém prostředí, respondentovi je zadána série úkolů, které má vypracovat. Respondent sedí u běžného počítače, který je vybaven monitorem 22“ s rozlišením 1050 x 1680 napojeným na oční kameru, která zaznamenává pohyb zraku a myši.

Staticka_ocni_kamera

Testování probíhá podle scénáře, každý respondent dostane několik úkolů, které simulují běžné užívání stránek. Používaná metodika velice citlivě simuluje reálnost prostření, respondenti nejsou nuceni provádět nepřirozené postupy.

Základní parametry, které se vyhodnocují:

 • Intuitivnost ovládání - rozbor orientace uživatele při plnění úkolů
 • Rychlost s jakou nezkušení uživatelé pochopí systém/logiku uspořádání informací na webu
 • Množství podmětů, které uživatelé zaregistrovali na klíčových stránkách a podstránkách.  ,,Hit ratio“ – konverze pro jednotlivé prvky webu
 • Distribuce času na jednotlivé části stránek (navigace, akční nabídka, doplňkové služby, atd.)
 • Počet fixací zraku na klíčové oblasti (nadpisy, navigace, grafická zobrazení výrobků, popisků)
 • Zapamatovatelnost vybraných oblastí / množství produktů, na které se respondent zaměřil
 • Výpis oblastí, které respondenti nezaznamenali/ ignorovali
 • Reakce uživatele na tzv. magnety (tj. místa, která strhávají pozornost uživatelů)
 • Celkový čas pro splnění jednotlivých úkolů a popis jejich hodnocení
 • Detailní rozbor nesplněných úkolů (rozbor příčin)

Jaké jsou dílčí výstupy z testování oční kamerou:

 • Grafické výstupy z oční kamery zaznamenávající pohyb očí společně s pohybem myší,
 • Analýza doby trvání a rozbor chování uživatelů při plnění úkolu: najdi, objednej si, registruj se, pochop, srovnej, atd.
 • Hloubkové rozhovory, které jsou zaměřeny kromě věcné části testování stránek i na obecné zvyklosti respondentů při návštěvách web stránek a relevantní chování na internetu: odhalí, jaké jsou příčiny a postoje a chování respondentů ve vztahu k testovaným materiálům

Získané informace slouží k identifikaci slabých míst na webu, která jsou pro uživatele nesrozumitelná a mají negativní dopad na uživatelský komfort či ekonomickou efektivitu stránek.Všechny získané informace a výstupy jsou podrobně popsány a vyhodnoceny v detailní závěrečné zprávě

Na zpracování výstupům se podílí zkušený projektový tým, složený z moderátora, specialisty na oční kameru, web analytika a web architekta. Ročně provedeme desítky testů v ČR, SR a PL.

Cena uživatelského testování závisí na počtu účastníků i rozsahu testování.

 

Spojte se s námi

Design by LEONTYN | Code by NEUTRAL