Constat - Marketing and Social research

Typy výzkumu statické kamery

1. Uživatelská přívětivost webu

Pro optimalizaci navigace a orientace na webu je vhodný test uživatelské přívětivosti, který je založen na úkolovém testu. Předem je vybráno cca 3-5 úkolů, které kopírují potřeby návštěvníků obdobných webů. Složitost úkolů se přitom postupně zvyšuje a zavádí respondenty dále do struktury webu. Je možno testovat pouze samotný web, AB verze webu,  případně ho porovnat s weby konkurenčními.

V rámci hodnocení je sledováno především:

 • čas splnění úkolu
 • složitost cesty, kterou respondenti pro splnění úkolu zvolili
 • dwell time – celkový čas registrace definovaného prvku
 • hit ratio – % podíl respondentů, kteří daný prvek viděli
 • sequence – pořadí, ve kterém byly prvky viděny
 • subjektivní dojmy týkající se navigace, orientace a designu

2. A/B testování layoutů

AB testování layoutů (např. letáků) pomocí statické oční kamery je metodou, která z velkého množství návrhů velmi rychle vyselektuje potenciálně úspěšné vizuály bez nutnosti vytváření jejich prototypů/maket. Testovaný materiál lze testovat, pokud je dodán ve formátu JPG. Vizuál je respondentovi exponován na pevně danou dobu – doba expozice je závislá od množství prvků, které vizuál obsahuje.

V rámci hodnocení je sledováno především:

 • dwell time – celkový čas registrace definovaného prvku
 • hit ratio – % podíl respondentů, kteří daný prvek viděli
 • sequence – pořadí, ve kterém byly prvky viděny (př. nadpis → obrázek → logo)
 • subjektivní dojmy, které odhalí důvody fixace/nefixace na nadefinované prvky; spontánní rozpomenutí

3. Virtuální merchandising

Virtuální merchandising je vhodný zejména v případech, kdy má společnost několik návrhů na změnu obalů výrobků, a chce rychle vyselektovat  jejich potenciální úspěšnost či neúspěšnost. Další z možností je i ověření účinnosti facingu výrobků, pokud existuje několik návrhů k výběru. Testování je možno pouze ve 2D dimenzi. Virtuální regál je promítán zpravidla na plátno o velikosti 2x3 metry. Respondentovi je zadána instrukce, např. „Vyberte si z regálu 1 výrobek, který byste si teď zakoupil.“. Doba expozice regálu je fixně zadána na přiměřenou dobu v závislosti na počtu vystavených produktů.

V rámci hodnocení je sledováno především:

 • dwell time – celkový čas registrace definovaného prvku
 • hit ratio – % podíl respondentů, kteří daný prvek viděli
 • sequence – pořadí, ve kterém byly prvky viděny (př. nadpis → obrázek → logo)
 • porovnání výše zmíněných parametrů v závislosti na variantě obalu, umístění, facingu
 • subjektivní dojmy, které odhalí důvody fixace/nefixace na nadefinované prvky; spontánní rozpomenutí

4. Test vizuální atraktivnosti obalu

Test vizuální atraktivnosti obalů pomocí statické oční kamery je vhodné provádět v případech, kdy ještě neexistují plně funkční makety a je třeba z většího množství obalů vybrat vizuálně nejatraktivnější variantu. Testovat lze dvěmi způsoby – buď samotné testování obalů na monitoru PC, kdy jsou grafické návrhy obalů společně s konkurenčními postupně exponovány na určitou dobu (v závislosti na množství prvků na obalu) nebo pak zaujetí různých variant obalů v rámci virtuálního regálu na plátně 2x3 metry.


V rámci hodnocení je sledováno především:

 • dwell time – celkový čas registrace definovaného prvku (rozklíčování jednotlivých prvků v rámci obalu)
 • hit ratio – % podíl respondentů, kteří daný prvek viděli
 • sequence – pořadí, ve kterém byly prvky viděny (př. název → obrázek → příchuť → logo)
 • porovnání výše zmíněných parametrů v závislosti na variantě obalu
 • subjektivní dojmy, které odhalí důvody fixace/nefixace na nadefinované prvky; spontánní rozpomenutí;     asociace, a další

5. Účinnost bannerové reklamy

Provádíme tzv. pre-testy účinnosti bannerové reklamy, které jsou vhodné v případech, kdy existuje několik typů vizuálů, velikostí, možností umístění. Na základě provedeného testu dokážeme říci, jaký z navržených bannerů má největší potenciál úspěchu v případě spuštění kampaně. Lze testovat jak statické, tak i dynamické bannery, na ně je však potřeba delší časové přípravy. Banner je také třeba dodat již v plně funkčním vyhotovení. Následně se jeho varianty zakomponují do reálného prostředí, např. na některý ze zpravodajských webů. Respondentovi je  nejprve zadána instrukce typu: „Podívejte se standardně na web, tak jak jste zvyklý a následně si popovídáme o tom, co vás tam zaujalo.“ a po zadání instrukce je web exponován po určitou dobu a v rámci této doby je zjišťována visibilita banneru.

V rámci hodnocení je sledováno především:

 • dwell time – celkový čas registrace definovaného prvku (celý banner, případně jeho části – claim, logo,     obrázek, text, aj.)
 • hit ratio – % podíl respondentů, kteří daný prvek viděli
 • sequence – pořadí, ve kterém byly jednotlivé části banneru viděny (zda vůbec)
 • porovnání výše zmíněných parametrů u různých variant banneru
 • subjektivní dojmy, které odhalí důvody fixace/nefixace banneru a jeho částí; spontánní rozpomenutí; asociace

6. Test reklamních spotů

Lze provádět tzv. AB testování reklamních spotů, jedná se o výběr nejlepší varianty spotu, případně pak srovnávací test s konkurencí. Pomocí oční kamery lze zjistit, které prvky byly/nebyly viděny, zda prvky či děj reklamy byl respondenty sledován dle očekávání a logického pochodu zadavatele/tvůrce. Zda např. některé vizuálně atraktivnější prvky nepotlačily hlavní sdělení, případně název společnosti, logo, apod. Obecně se test provádí tak, že je respondentovi puštěn reklamní blok a následně je ověřována paměťová stopa.

Tím, že statická oční kamera má odnímatelný panel a je možné např. testovat i na plátně, lze testovat i kino spoty. Při testování statickou oční kamerou lze reklamní (kino) spoty promítat na monitor PC, na TV, či na plátno 2x3 metry.

V rámci hodnocení je sledováno především:

 • visible time vs. dwell time – celkový čas zobrazení prvku vs. celkový čas jeho registrace
 • hit ratio – % podíl respondentů, kteří daný prvek viděli
 • porovnání výše zmíněných parametrů u různých variant banneru (pokud je možnost reálného porovnání)
 • subjektivní dojmy, které odhalí důvody fixace/nefixace spotu a jeho částí; spontánní rozpomenutí; asociace; pochopení; emoční dopad

7.Uživatelská přívětivost aplikací

Testy aplikací jsou zaměřeny především na optimalizaci funkčnosti a pohodlnosti ovládání e-aplikací pro jejich uživatele. Jedná se o optimalizační testy např. internetového bankovnictví, aplikací na investování, a dalších softwarových aplikací užívaných na PC.

V případě nutnosti přihlášení se do aplikace musí být klientem pro potřeby testování vytvořen plně funkční účet. Respondentovi jsou v průběhu testu postupně zadávány úkoly, které kopírují běžné úkony s aplikací související, např. „Přihlaste se na účet. Pokuste se najít info, jaký máte zůstatek na účtu. Převeďte mezi následujícími účty X Kč., a další.“

V rámci hodnocení je sledováno především:

 • čas splnění úkolu
 • cesta, kterou respondent pro splnění úkolu zvolil
 • dwell time – celkový čas registrace nadefinovaného prvku
 • hit ratio – % podíl respondentů, kteří daný prvek viděli
 • sequence – pořadí, ve kterém byly jednotlivé části aplikace viděny
 • subjektivní dojmy, které odhalí důvody fixace/nefixace prvků; srozumitelnost navigace a terminologie, aj.

8. Optimalizace newsletterů (emailing)

Testy newsletterů, emailů  jsou zaměřeny především na zjištění jejich atraktivity v rámci konkurence a pak také na optimalizaci jejich struktury a obsahové stránky.

Respondentovi je v rámci testu předloženo několik newsletterů/emailů, dostane instrukci, aby se podíval na jeden či dva newslettery, které by ho prvotně zaujaly. Pokud v rámci prvotního výběru testovaný materiál neotevře, je k tomu vyzván, ale tento fakt již není hodnocen jako přirozené chování.

V rámci hodnocení je sledováno především:

 • proces výběru newsletteru před jeho otevřením
 • vizuální zpracování materiálů – co je/není viděno
 • dwell time – celkový čas registrace nadefinovaného prvku
 • hit ratio – % podíl respondentů, kteří daný prvek viděli
 • sequence – pořadí, ve kterém byly jednotlivé části aplikace viděny
 • subjektivní dojmy, které odhalí důvody fixace/nefixace prvků; srozumitelnost textu, grafiky a terminologie, aj.

Spojte se s námi

Design by LEONTYN | Code by NEUTRAL