Constat - Marketing and Social research

Retail Lab

Digital Retail Lab je moderní a efektivní způsob testování merchandisingu

 • Unikátní řešení postavené na základě nejmodernější oční kamery a elektronického systému vyhodnocování. Díky vysoké flexibilitě je vysoce efektivní jak časově, tak finančně
 • V průběhu testu je respondentům promítán obraz prodejního místa s variantami vystavení produktů a POS materiálů v životní velikosti. Systém umožňuje testovat různé realistické varianty bez nutnosti jejich fyzické realizace. Oční kamera zaznamenává pohyby očí respondenta v čase. Speciální software pak umožňuje rychlé zpracování přehledných výsledků.
 • Ověří fungování designu produktu v kontextu jeho uvažovaného vystavení
 • Zjistí efektivitu různých variant vystavení
 • Zhodnotí účinnost dalších materiálů na podporu prodeje
Statické testování

Při testování sleduje respondent statické vyobrazení. Vhodný například pro porovnávání různých variant vystavení produktu.

Dynamické testování

Při testu je respondentovi promítán pohyblivý obraz. Test simuluje pohyb v prodejně, respondentova možnost reagovat je záměrně snížena. Vhodný například pro testování účinnosti POS materiálů.

Test designu obalu v kontextu s vystavením na regálu

on_kamera-retail-web

Digitální simulace místa prodeje je vhodným doplňkem při testování obalového designu. Omezené rozlišení simulace odpovídá pozornosti, kterou věnují nakupující vystavenému zboží v realitě.

Co zjistí

 • Test umožní vyhodnocení způsobu fungování obalu v kontextu vystavení na regálu
 • Ověření funkčnosti obalu především ve smyslu upoutání pozornosti, odlišení v rámci kategorie, rychlé identifikace v rámci portfolia
 • Ověření variant obalového designu bez nutnosti vytváření velkého množství maket

Co nezjistí

 • Test neumožňuje ověřit čitelnost detailů designu, proto je vhodné jej kombinovat se specifickým testováním obalu

Test vystavení produktu

test vystaveni produktu

Digitální simulace je ideálním způsobem pro rychlé a cenově efektivní ověření variant vystavení jednotlivého produktu nebo celých skupin výrobků.

Co zjistí

 • Vyhodnocení efektivity jednotlivých variant vystavení a nalezení optimálních variant v rámci požadovaných situací – uvedení nového produktu, změna vystavení, odlišení od konkurence
 • V rámci dynamického testu je možné vyhodnotit vhodné vystavení produktu také s ohledem na převažující směr pohybu nakupujících

Testování POS materiálů

testovani POS materialu

Ověření efektivity POS materiálů bez nutnosti výroby maket, v situaci přibližující jejich působení v reálném prostředí

Co zjistí

 • Vyhodnocení efektivity jednotlivých variant POS materiálů
 • Ověření kombinaci POS s variantami vystavení produktu
 • V rámci dynamického testu je možné vyhodnotit vhodné užití POS materiálů také s ohledem na převažující směr pohybu nakupujících

Co nezjistí

 • Test má omezené možnosti pro 3D materiály

Výstupy

 • Množství podnětů, které uživatelé zaregistrovali

 • Distribuce času na jednotlivé části regálu

 • Počet fixací zraku na klíčové oblasti (produkt, POS materiály)

 • Výpis oblastí, které respondenti nezaznamenali/ ignorovali

 • Jednoznačné určení prvků, které připoutaly pozornost respondentů

Spojením s desingovými testy jednotlivých obalů, umožňuje připravit strategická doporučení, která povedou:

 • K výběru optimálního designu obalu tak, aby vyvolal požadovanou reakci v rámci komplexního prostředí místa prodeje
 • Návrhu optimálních variant vystavení, které přitáhnou pozornost nakupujících požadovaným směrem
 • Efektivnímu použití POS materiálů s doporučeními pro vhodnou formu materiálu, jejich množství a vhodné kombinace

Spojte se s námi

Design by LEONTYN | Code by NEUTRAL