Constat - Marketing and Social research

Marketingový plán

marketingovy_plan2

Proč je pro Vás důležitý dobře sestavený marketingový plán?

Vypracování dobrého marketingového plánu je základním pilířem úspěšnosti podniku. Eliminuje plýtvání nemalých peněz z investování do propagace bez strategie. Díky vytvoření a implementaci marketingového plánu snížíte Vaše náklady, zvýšíte zisky a ušetříte čas. Vytýčení jasného cíle Vás bude motivovat k jeho dosažení. Energii i finance budete směřovat tam, kde to bude efektivní. Udává orientaci v propagaci. Pomáhá usnadňovat vyhodnocování a kontrolu Vašich marketingových aktivit. Napomáhá jasně a rychle identifikovat příležitosti i případné problémy, které se dají již od počátku řešit.

Constat Strategy zná metody a postupy, které fungují. Sestavíme pro Vás marketingový plán, doporučíme strategii, zefektivníme investice a řídící procesy, poradíme, jak snížit marketingový rozpočet a ukážeme cestu, jak zvýšit účinnost propagace.

Constat Strategy poskytuje poradenství i pro tzv. start-up projekty. Tato činnost zahrnuje zejména zpracování business plánů, pomoc při zakládání společností, jakož i pomoc při prezentací investičních projektů u potenciálních investorů doma i v zahraničí. Poradenství se může soustředit i na některé parciální části podnikatelských plánů dle potřeby klienta, ať už jde o vypracování marketingových studií a analýz, nebo jen finančních analýz a projekcí.

Constat Strategy Vám pomůže i se zpracováním business plánů.Vzhledem ke zkušenosti managementu firmy důkladně známe požadavky finančních institucí, kterým jsou později podnikatelské plány předkládané. V případě zájmu klientů mohou být business plány prezentovány před potenciálními investory.

 

Spojte se s námi

Design by LEONTYN | Code by NEUTRAL